Viro ja suomi ovat läheisiä sukukieliä, ja naapurukset tekevät myös kielenhuoltoyhteistyötä – viime vuosina yhteistyötä on tehty varsinkin nimistön alalla. Kotimaisten kielten keskuksessa järjestettiin marraskuussa yhteinen seminaari, jossa Eesti Keele Instituutin työntekijät vaihtoivat laajemminkin tietoa ja ajatuksia suomalaisten kollegoiden kanssa.

Eesti Keele Instituut on Tallinnassa toimiva viron kielen organisaatio. Työntekijöitä viron kielen instituutissa on runsaat 80, joista kielenhuoltajia on alle kymmenen. Instituutin kielenhuolto-osaston johtaja Peeter Päll kertoi, että eteläisessä naapurissa kielenhuollon tehtäviin kuuluu samoja asioita kuin Suomessakin: yleiskielen ja nimistön huoltamista. ”Yritämme seurata lisäksi jonkin verran uusia kielimuotoja, kuten nettikieltä”, Päll kertoi. ”Kielenhuollossa pääpaino on kuitenkin yleiskielessä. Puhutun ja kirjoitetun kielen ero ei virossa ole vielä niin suuri kuin suomessa.”

Viime aikoina virolaiset kielenhuoltajat ovat pohtineet samantyyppisiä asioita kuin suomalaisetkin. On käsitelty esimerkiksi sanojen yhteen tai erikseen kirjoittamista ja ulkomaisten  paikannimien kirjoitusasuja. Lokakuussa annettiin suositus sanan ebola oikeinkirjoituksesta. Sen voi viron yleiskielessä kirjoittaa nykyään pienellä alkukirjaimella kuten suomessakin.

Kielenhuollon palveluihin kuuluu Virossakin neuvontapuhelin. Vuonna 2013 siihen tuli 6 000 puhelua. Puhelinneuvonnan rinnalla virolaiset ovat antaneet sähköpostineuvontaa vuodesta 2004. Se on osoittautunut neuvonnassa toimivaksi kanavaksi.

Instituutin kielenhuolto-osaston tehtäviin kuuluu myös erilaisten julkaisujen, kuten sanakirjojen ja oppaiden, laatimista. Laitoksessa tehdään mm. laajaa Eesti õigekeelsussõnaraamat -nimistä sanakirjaa. Teos kuvaa nykyviron yleiskieltä ja on painetun kirjan lisäksi saatavana myös verkkoversiona. Neuvontapalveluiden ja julkaisutoiminnan lisäksi Eesti Keele Instituut tarjoaa erilaisia kursseja ja tekee jonkin verran termityötä. Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota viranomaisten selkeään kieleen, ja  instituutti on jakanut virastoille palkintoja selkeän kielen käytöstä.  

Eesti keele instituutin osoite on http://www.eki.ee(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Keelekorraldus ja keelehoole

Suomen kielen termiä kielenhuolto vastaa virossa kaksi eri sanaa, keelekorraldus ja keelehoole.  Sanalla keelekorraldus viitataan kielenhuollon yleisiin periaatteisiin sekä kielen normitukseen (suomessa on joskus käytetty tässä merkityksessä termiä kielenohjailu). Keelehoole puolestaan tarkoittaa keelekorraldusen periaatteiden soveltamista käytäntöön, käytännön kielenhuoltotyötä. Keelehoole on toimintaa, jota harjoittavat ammattikielenhuoltajien lisäksi mm. äidinkielenopettajat, lehtien ja kustantamoiden ym. kielenhuoltajat sekä kielitietoiset ihmiset missä hyvänsä työyhteisössä.