Tämän vetoomuksen allekirjoittaneiden mielestä omata-verbiä ei pitäisi hyväksyä suomen yleiskieleen. Suomen kielessä ei ole samanlaista omistaa-verbiä kuin monissa muissa tuntemissamme kielissä. Omata-sana on selvästi tullut kieleemme esimerkiksi ruotsin kielen ha- ja englannin kielen have-verbeistä. Esimerkiksi lauseen ”Minä omaan hyvän itsetunnon” voi sanoa huolitellummin: ”Minulla on hyvä itsetunto.” Ei ole tilannetta, jossa ”jollakin on” -rakenteen voisi luontevammin korvata omata-verbillä. Sana ei tuo mitään uutta kieleemme. Omata-sanan käyttäminen on suhteellisen uusi ilmiö, ja sen hyväksyminen kieleemme on liian aikaista, vaikka sen käyttö onkin yleistynyt.

Tämän vetoomuksen allekirjoittaneet ovat Itäkeskuksen lukion oppilaita ja henkilökuntaa. Koulussamme on 530 oppilasta ja 42 henkilökunnan jäsentä.

Helsingissä 27.1.2010
Sara Honkanen ja Heli Välikangas                                                       

Vetoomuksessa on 236 allekirjoittajaa

Kiitos Itäkeskuksen lukiolle aktiivisuudesta oman äidinkielen ilmaisuvarojen ylläpitämiseksi! Vrt. Lari Kotilaisen ”Suomensuojelijan seitsemän ohjetta”, Kielikello 3/2009: Pelasta suomi. Omata-verbin käyttöä on käsitelty mm. Kielikelloissa 4/1998: Omaako lääke sivuvaikutuksia? ja 1/1999: Omaatko hyvän kielitaidon ja paljon työkokemusta?