Kysymys: Kun tekstin keskellä oleva www-osoite (www.kotus.fi) tai www-osoitteen muotoinen yrityksen nimi (Mökkiapu.com) vaatii taivuttamista, miten siihen liitetään taivutuspääte?

Vastaus: Taivuttamisen voi kiertää käyttämällä nimen ohella esimerkiksi sanaa osoite tai sivusto: osoitteessa www.kotus.fi, sivustolla www.kunnat.net ~ kunnet.net-sivustolla. Aina ei taivuttamista voi kuitenkaan välttää.

Verkko-osoitteiden ja niiden kaltaisten yritysnimien loppuosana oleva verkkotunnus on yleensä lyhenteen kaltainen (fi, com, org, se, dk), mutta se voi olla myös kokonainen sana (net, info). Verkkotunnuksen lukutapa ja rakenne vaikuttavat siihen, miten taivutuspääte liitetään tunnukseen.

Kun tunnus on konsonanttiloppuinen ja se luetaan kokonaisena sanana (com, org, net), siihen liitetään taivutuspääte sidevokaalin i avulla:

drupal.org

drupal.orgin

drupal.orgissa

Mökkiapu.com

Mökkiapu.comin

Mökkiapu.comiin

huuto.net

huuto.netissä

huuto.netiä

Jos tunnus päättyy vokaaliin (fi, no, se, de), voi hahmottamisen vuoksi käyttää kaksoispistettä, mutta aina se ei ole välttämätöntä. Kirjaimittain luettaessa (ee, dk) kaksoispiste tarvitaan aina.

amsterdam.info

amsterdam.infon

kotus.fi

kotus.fi:ssä ~ kotus.fissä

sprakradet.se

sprakradet.se:n (vrt. ?sprakradet.sen)

eki.ee

eki.ee:n (vrt. ?eki.een)

dsn.dk

dsn.dk:lta