Kysymys: Sanan verkkainen merkitys ihmetyttää. Sitä käytetään merkityksessä ’hidas, hätäilemätön’, mutta joskus myös aivan päinvastaisesti merkityksessä ’nopea’. 

Vastaus: Yleiskielessä sanojen verkkainen ja verkkaisa merkitys on ’hidas, hätäilemätön, rauhallinen’, esim. verkkainen kävely, myynnin verkkainen kasvu. Tämä merkitys on myös murteissa kaikkialla tunnettu.

Murteissa tunnetaan kuitenkin myös toisenlainen merkitys. Murrearkistossa on muutama tieto verkkainen-sanan merkityksestä ’reipas, ahkera, työssään nopea ja huolellinen; kärsivällinen, väsymätön, sitkeä’ (Ypäjältä, Somerolta ja Tammelasta); enemmän tietoja on verkkkaisa-sanan käytöstä merkityksessä ’ahkera, kärsivällinen, väsymätön’.

On epäselvää, miten verkkainen- ja verkkaisa-sanoilla voi olla kaksi näin erilaista merkitystä. Murteissa tunnetulla sanalla verkka (johon voi olettaa mm. sanojen verkkainen, verkkaisa, verkalleen perustuvan) on samalla lailla kahtalainen merkitys: ’hiljainen, hidas’ ja toisaalta ’ahkera, uuttera, kestävä, sitkeä’. Suomen kielen etymologinen sanakirja (1975) tulkitsee, että  kyse on kahdesta erilähtöisestä verkka-sanasta, ei vain yhden sanan eri merkityksistä. Toisena arveluna kirja esittää, että kyse sittenkin olisi samasta sanasta, jossa on tapahtunut merkityksenkehitys ’kestävä, sitkeä’ > ’paikallaan pysyvä’ > ’hidas’.

Etymologisen sanakirjan esittämää arvelua merkityksenkehityksestä voisi tukea Ruovedeltä oleva esimerkki verkka-sanan käytöstä: ”On sillä verkkaa ollu kun tommosen kiviailankin on tehny.” – Kiviaidan teko on vaatinut kärsivällisyyttä, sitkeyttä, ahkeruutta, ja työ on ollut hidasta.

Verkkainen-sanan merkityksestä ’työssään nopea’ on murrearkiston laajassa aineistossa vain yksittäisiä esimerkkejä.  Se herättää epäilyksen, että merkitys ’nopea’ ei olisi vanha vaan myöhempää kehitystä.

Internetin keskustelupalstoilla verkkainen- ja verkkaisesti-sanojen merkitys näyttää olleen aiheena useammankin kerran. Keskustelu osoittaa, että myös merkitys ’nopea, nopeasti’ on nykykielessä monien tuntema, vaikka yleiskieltä kuvaavat sanakirjat mainitsevat vain vastakkaisen merkityksen ’hidas, hätäilemätön’. Tämä merkitys on suositeltava yleiskielisissä yhteyksissä väärinkäsitysten välttämiseksi.