Kysymys: Uutisissa on viime aikoina kerrottu venäläisestä lannoitetehtaasta, jonka fosforipäästöt kulkeutuvat Luga-nimistä jokea pitkin Itämereen. Mistä joesta on kysymys?

Vastaus: Lugajoki (Луга) itäisellä Inkerinmaalla virtaa inkerikkojen ja vatjalaisten perinteisten asuinalueiden läpi Itämereen. Joen venäjänkielinen nimi ei ole alkuperäinen, vaan nimen tausta on itämerensuomalaisissa kielissä. Kun Inkerin alue muinoin siirtyi Ruotsin alaisuudesta venäläisten hallintaan, myös joen nimi muuttui venäjän kieleen sopivaksi Luga-nimeksi. Sen sijaan inkeriläisten keskuudessa joki tunnettiin nimillä Lauas, Laukaa ja Laukaanjoki. Laukaanjoki-nimi esiintyy myös vanhoissa kartoissa, mm. Inkerinmaan asutus- ja nimistökartassa vuodelta 1929. Vatjaksi nimi on Laugaz ja viroksi Lauga. Joen alajuoksulla oleva Ust-Lugan (Усть-Лу́га) taajama tunnetaan meillä vanhastaan vastaavasti nimellä Laukaansuu samannimisen inkerinsuomalaistenkin asuttaman kylän nimen mukaan.

Suomessa voidaan nykyäänkin käyttää joesta puhuttaessa vanhaa sovinnaisnimeä Laukaanjoki ja taajamasta nimeä Laukaansuu.