Kysymys

Mitä sana veljespuolue tarkoittaa, ja onko sitä sopivaa käyttää nykyään?

Vastaus

Veljespuolue-sanaa on käytetty puoluepolitiikassa puhuttaessa jonkin toisen maan puolueesta, joka on ideologisesti samankaltainen ja johon puolue pitää yllä suhteita. Sanan merkitykseen ja käyttöön liittyy kuitenkin useita ongelmia, ja sen tilalla on usein parempi käyttää muuta ilmausta.

Yksi ongelma on se, että vaikka puolueet edustaisivat periaatteessa samaa ideologiaa, niiden monet tärkeät linjaukset voivat silti poiketa toisistaan. Sanan käyttöä kannattaa siis harkita tarkkaan, ja siksi sana myös laitetaan joskus lainausmerkkeihin ("veljespuolue") tai osoitetaan sanan ongelmallisuus muuten (niin sanottu veljespuolue, vähän niin kuin veljespuolue).

Toinen pulma sanan käytössä on se, että veljes-alkuisiin yhdyssanoihin voi liittyä paitsi sukulaisuutta ja läheisyyttä osoittavia myös naiset pois sulkevia merkityksiä. Veljespuolue voi synnyttää vaikutelman, että kyseiset puolueet ovat ja että niiden pitääkin olla nimenomaan miesten yhteisöjä tai ainakin miesten johtamia.Vain miehille tarkoitettuja ovat esimerkiksi veljeskunta ja veljeskoti. Ja vaikka esimerkiksi 1980-luvulla esiintyi sana veljespankki, sanaa ei nykyään voisi käyttää talousalan teksteissä.

Myös veli-loppuiset ilmaukset rajaavat naiset pois; tällaisia ovat esimerkiksi ammattiveli, aseveli, virkaveli, aateveli ja uskonveli. Kielitoimiston sanakirjan mukaan veli on sanan tässä merkityksessä ”joiltakin ominaisuuksiltaan (aatteiltaan, ammatiltaan tm.) johonkuhun tai joihinkuihin vertautuva mies” eli miehestä puhutaan veljen kaltaisena läheisenä ihmisenä. Sanakirja mainitsee esimerkkinä myös hyvä veli -järjestelmän; ilmausta on käytetty yleiskielessä ”(vaikutusvaltaisten) miesten keskinäisestä suosinnasta virkojen täytössä, etujen ajamisessa yms.”

Kun puhutaan puolueiden ideologisesta sukulaisuudesta, tältä kannalta neutraalimpi ilmaus veljespuolueen tilalle voisi olla sukulaispuolue, serkuspuolue tai serkkupuolue. Sukulaiset, kuten myös serkut, ovat keskenään sukua, eikä ilmaus ota kantaa henkilön sukupuoleen. Puolueen X serkuspuolue olisi lyhyt ja ytimekäs ilmaus. Tosin serkuspuolueesta on vain yhden kirjaimen mittainen matka sirkuspuolueeseen. Jos asia häiritsee, hyvä vaihtoehto on serkkupuolue.

Veljespuolueen sijaan näkee käyttävän myös ilmausta sisarpuolue, joka ei sekään ole ilmauksena neutraali. Puolueiden läheistä sukulaisuutta kuvaava sukupuolineutraali vaihtoehto olisi sisaruspuolue. Yleiskielen määritelmän mukaan sisaruksia ovat sekä siskot että veljet.

Nasevampi ilmaus on kuitenkin serkkupuolue tai serkuspuolue. Vaikka serkusten sukulaisuussuhde on etäisempi kuin siskosten, veljesten ja sisarusten, mikään ei estä, etteikö serkuksillakin voisi olla läheiset suhteet ja lisäksi sopivissa määrin yhteisiä arvoja ja intressejä.

Jos taas halutaan kokonaan irrottautua sukuun viittaavista sanoista, tilanteen mukaan sopivia voisivat olla rinnakkaispuolue ja (lähin) vastaava puolue.