Viime aikoina moni järeän kaliiperin rokkikukko on vaihtanut (basso)kitaran harppuun ja siirtynyt autuaammille esiintymislavoille: Lemmy Kilmister, David Bowie, Renegadesien Gibson ja Eaglesien Frey. Huhtikuussa 2016 joukkoon liittyi Prince. Kuollessaan tämä multi-instrumentalisti oli vasta 57-vuotias. Ei siis 57:ää vuotta vanhempi. Vain 57 vuoden ikäinen. – Liian nuori kuolemaan.

Pian tapahtuneen jälkeen lehdestä sai lukea, että Prince kuoli vasta 57-vuotiaana. Silloin oli siristettävä silmiään, höristettävä korviaan ja kohotettava kulmakarvojaan: miten niin vasta 57-vuotiaana, olisiko pitänyt kuolla jo aiemmin?

Kuva: Istockphoto.

Kirjoittaja haluaa tuoda esiin, että Princen kuolemassa on jotakin epäodotuksenmukaista: tähti kuoli tavallista nuorempana. 57-vuotiaanhan luulisi rokkaavan vielä ties kuinka kauan – katsokaa vaikka Rollareita tai Dylania! Mutta voiko tuon ajatuksen ilmaista sanomalla, että hän kuoli vasta 57-vuotiaana? Ei oikein voi.

Ongelma koskee sanaa vasta ja sen vaikutusalaa. Kyseessä on ns. temporaalinen fokuspartikkeli, jonka merkitys on mm. ’ei ennen, ei aikaisemmin kuin’ (ymmärrän asian vasta nyt, asia ratkesi vasta äänestyksen jälkeen) tai ’ei enempää, ei pidemmällä kuin’ (kello on vasta kaksi, hän on vasta alussa). Fokuspartikkeleiden (kuten vain, juuri, enintään, vaikka(pa), ainakin, jopa) avulla kirjoittaja painottaa lukijalle haluamaansa asiaa (fokuspartikkeleista voi lukea lisää Isosta suomen kieliopista, verkossa osoitteessa scripta.kotus.fi/visk, § 839).

Vasta voi fokusoida (eli nostaa esiin, tarkasteltavaksi tms.) jonkin osan lausetta tai koko lauseenkin. Ilmauksessa Prince kuoli ollessaan vasta 57-vuotias partikkeli korostaa ikää (Prince oli vasta 57-vuotias), kuten on tarkoituskin. Jos taas sanotaan, että Prince kuoli vasta 57-vuotiaana, partikkelin vaikutus ulottuu koko asiantilaan (kuolemiseen 57-vuotiaana) ja ajatus menee vinoon. Sama ongelma on vaikkapa lauseessa johtaja pääsi eläkkeelle vasta 55-vuotiaana. Sanottu tuntuu olevan ristiriidassa yleisen maailmantiedon kanssa.

Vasta-partikkeliin liittyy usein ajatus siitä, että jotakin tapahtuu myöhemmin kuin sopii olettaa. Niin on asian laita myös Princen kuolemaa ja johtajan eläköitymistä koskevissa, oudon tulkinnan saavissa ilmauksissa. Kuoleman tai eläkkeelle jäämisen varhaisuus tai myöhäisyys taas liittyy yleiseen käsitykseen kuolemasta ja eläkepäiville vetäytymisestä – siihen, mikä on tavanomainen ikä kuolla tai jäädä työelämästä – tai johonkin tilannekohtaiseen seikkaan. Olisi esimerkiksi normaalia sanoa, että balettitanssija jäi eläkkeelle vasta 50-vuotiaana, koska odotuksenmukainen eläkeikä Kansallisbaletin tanssijoilla on varhaisempi, 44 vuotta.

Vaihtoehtoja Princen kuolemaa koskevan lauseen vääntämiseksi oikeille jengoilleen on useampia. Ehkäpä yksinkertaisinta on vaihtaa vasta toiseen fokuspartikkeliin: Prince kuoli vain 57-vuotiaana. Toinen vaihtoehto on rajata vasta-partikkelin vaikutusalaa. Tämä onnistuu sivulauseella tai lauseenvastikkeella: kun Prince kuoli, hän oli vasta 57-vuotias tai kuollessaan Prince oli vasta 57-vuotias.