Sanaa varustettu voidaan käyttää vain, jos todella joku on varustanut jonkin. Muuten on syytä käyttää yksinkertaisesti olla-verbiä. Esimerkiksi lause ”Filmi on varustettu suomenkielisin tekstein” olisi yksinkertaisemmin: ”Filmissä on suomenkielinen teksti.” Ainakaan ihmisen ominaisuuksista puhuttaessa ei voi käyttää varustettu-sanaa; esim. lause ”Tällaisin ominaisuuksin varustettu tutkija ei koskaan nouse yhteisönsä arvoasteikossa” olisi paremmin ilmaistavissa sivulauseella: ”Tutkija, jolla on tällaiset ominaisuudet, ei koskaan nouse yhteisönsä arvoasteikossa.”

Usein varustettu-rakenne voidaan korvata adjektiivi-ilmauksella, esim. ”Kumipyörin varustettuja hevosrattaita on suunniteltu sekä yksinomaan puutavaran maastokuljetukseen että maatilan yleiskäyttöön” voitaisiin ilmaista toisin: ”Kumipyöräisiä hevosrattaita on suunniteltu – –.”