Vanhan kirjasuomen sanakirjan kirjoittaminen jatkuu Kotimaisten kielten keskuksessa Koneen Säätiön tuella. Kirja kuvaa sanastoa, jota on käytetty vuosina 1540–1810 suomenkielisessä painetussa kirjallisuudessa. Sanakirjaan tulee kaikkiaan noin 80 000 hakusanaa. Kirjasta on aiemmin julkaistu painettuna kaksi osaa, aakkosväli a–k.  Sanakirjan toimitukseen kuuluu kaksi vakinaista ja neljä määräaikaista toimittajaa sekä sanakirjan verkkoonsaattamistyössä avustava tutkimusapulainen. Verkkoon työstetään näytejaksoa (ma–mööpeli), joka julkaistaan loppusyksystä 2014.

Varsinaisen sanakirjatyön lisäksi toimitus osallistuu Kotuksen vanhan kirjasuomen sähköisten aineistojen kehittämistyöhön. Tekstikorpusten merkintätapoja on yhtenäistetty, ja ne ovat käytettävissä nykyään myös CSC:n Korp-palvelussa.