Välimerkit ovat tekstissä tarvittavia apumerkkejä, joiden avulla ilmaistaan virkkeiden ja niiden eri osien suhdetta toisiinsa. Ilman välimerkkejä tekstin lukeminen olisi hyvin vaikeaa. Välimerkit jaetaan ns. suuriin ja pieniin välimerkkeihin: suuria välimerkkejä ovat piste sekä huuto- ja kysymysmerkki, jotka päättävät virkkeen. Muilla välimerkeillä osoitetaan virkkeen sisäistä rakennetta.