Vuoden 2010 alussa Suomen kuntien määrä väheni kuudella edellisvuotisesta, eli Suomessa on nyt 342 kuntaa. Tällä kertaa nimenmuutokset olivat yksinkertaisia, sillä uuden kunnan nimeksi otettiin kaikissa tapauksissa jo olemassa olevan kunnan nimi.

Kymmenestä kunnasta luotiin neljä uutta kuntaa, kun Himangan kunta yhdistyi Kalajoen kaupunkiin (Kalajoki stad), Ylämaan kunta Lappeenrannan kaupunkiin (Villmanstrands stad), Noormarkun kunta Porin kaupunkiin (Björneborgs stad) ja Loviisa, Pernaja, Ruotsinpyhtää ja Liljendal muodostivat uuden Loviisan kaupungin (Lovisa stad).

Vaikka Himanka, Ylämaa, Noormarkku, Pernaja, Ruotsinpyhtää ja Liljendal poistuivat kunnanniminä, nämä nimet ja paikat eivät ole poistuneet. Näitä nimiä voi käyttää edelleen entisen kunnan alueista ja Himangalla, Noormarkussa, Pernajassa, Ruotsinpyhtäällä ja Ylämaalla niiden entisistä keskuskylistä. Sen sijaan Liljendalissa keskuskylän nimi on Sävträsk, joka on syytä säilyttää edelleen. Nimet voivat säilyä myös esimerkiksi kirkkojen nimissä: on Himangan kirkko, Ylämaan kirkko, Noormarkun kirkko, Pernajan kirkko, Ruotsinpyhtään kirkko ja Liljendalin kirkko. Paikantavia nimiä voi säilyttää myös yhdistysten, seurojen ja paikallislehtien nimissä sekä yleensäkin kotiseututyössä.

Edelleen käypiä ovat myös asukkaannimitykset himankalainen, ylämaalainen, noormarkkulainen, pernajalainen, ruotsinpyhtääläinen ja liljendalilainen. Uutta kunnan nimeä ja siitä johdettua asukkaannimitystä tarvitaan silloin, kun kerrotaan koko uutta kuntaa tai sen kaikkia asukkaita koskevista asioista, kuten vaaleista, verotuksesta, terveydenhoidosta ja muista vastaavista julkisista tehtävistä, palveluista tai velvoitteista.