Sopimuspaperi ja kynää pitelevä käsi, joka on allekirjoittamassa.
Kun ottaa uuden nimen, täytyy opetella myös uusi allekirjoitus. Kuva: Andreas Breitling. Pixabay.

Kysymys

Onko olemassa jokin sukupuolineutraali vastine sanalle tyttönimi?

Vastaus

Termillä tyttönimi tarkoitetaan yleensä vanhemmalta perittyä sukunimeä. Termi on peräisin aikakaudelta, jolloin naimisiin mentiin tavallisesti nuorena ja naiset ottivat puolisonsa sukunimen. Vuosina 1930–1985 puolison nimen ottaminen oli avioituville naisille jopa pakollista.

Nykyisin naimisiin mennään keskimäärin hieman vanhempana ja sukupuolesta riippumatta kumpikin puoliso voi päättää, pitääkö oman sukunimensä, ottaako puolisonsa nimen tai sukunimiyhdistelmän vai ottavatko molemmat aivan uuden nimen. Myös sukunimen vaihtaminen muista syistä on lisääntynyt.

Tyttönimen sijaan nykyään voi käyttää termiä syntymänimi. Se on sukupuolineutraali termi, joka ei myöskään ota kantaa henkilön ikään. Siksi se sopii monenlaisiin yleiskielen yhteyksiin. On kuitenkin hyvä huomata, että sanaa voidaan käyttää myös alkuperäisen etunimen tai alkuperäisten etu- ja sukunimien kokonaisuuden merkityksessä.

Tilanteen mukaan voi käyttää myös ilmauksia omaa sukuaan (lyhenne o.s. tai os.), oma nimi, alkuperäinen nimi ja entinen (suku)nimi. Viime mainittu on siinä mielessä väljempi ilmaus, että se voi viitata paitsi syntymässä saatuun myös entiseltä puolisolta saatuun ja pois vaihdettuun nimeen.