Mikä mahtaa yhdistää seuraavia uudehkoja tai uudessa merkityksessä käytettyjä sanoja?

 1. etanaposti
 2. jauholeipomo
 3. kivijalkakauppa
 4. lankapuhelin 
 5. latuhiihto
 6. luonnonjää
 7. manuaalinen ohjaus
 8. palvelumyymälä
 9. printtimedia
 10. villiyrtti 

Vastaukset 

Kielivoimistelun esimerkkisanoja yhdistää se, että niitä on tarvittu jo olemassa olevan käsitteen tarkennuksiksi, kun tekniikan kehittymisen tai muun uudistuksen vuoksi syntynyt uusi sana on vallannut entisen käyttöalaa. Tällaisia sanoja on alettu kutsua retronyymeiksi. Ruotsalaisen Språktidningen-lehden mukaan termi (ruotsiksi retronym) on peräisin 1980-luvulta, jolloin se levisi amerikkalaisen kolumnistin New York Timesiin kirjoittaman tekstin välityksellä. Tuolloin esimerkkinä retronyymistä oli akustinen kitara; tavallisen kitaran rinnalle kun oli tullut sähkökitara. (Catharina Grünbaum. Språktidningen, august/2014, s. 49.)

 1. Sähköpostin yleistyttyä syntyi tavallista postia tarkoittava leikillinen sana etanaposti.
 2. Jauholeipomolla tarkoitetaan etenkin myymälän yhteydessä olevaa leipomoa, jossa (toisin kuin pelkissä paistopisteissä) taikinakin tehdään itse.
 3. Kivijalkakauppa tarkoittaa rakennuksen kivijalassa tai pohjakerroksessa sijaitsevaa pienehköä (kortteli)kauppaa, mutta sanaa on viime aikoina alettu käyttää myös isommista liikkeistä ja jopa tavarataloista verkkokaupan vastakohtana.
 4. Matkapuhelimien yleistyessä piti perinteiset puhelimet erottaa niistä, ja syntyi sana lankapuhelin.
 5. Luistelutyylin tultua perinteisen, pääasiassa latu-uraa etenevän hiihtotavan rinnalle 1980-luvulla tarvittiin vanhalle uusi nimitys. Ehdolla oli mm. ”diagonaalihiihto”, jonka vähitellen syrjäytti latuhiihto. Nykyään puhutaan yleisimmin perinteisestä hiihtotyylistä tai -tavasta.
 6. Luonnonjääksi on alettu nimittää paitsi järven- ja merenjäätä myös pakkasella luistinradoiksi jäädytettäviä urheilu- ja muita kenttiä, siis tekojään vastakohtaa.
 7. Helsingin metrojuniin kaavaillaan automaattiohjausta; perinteinen ohjaaminen on manuaalista tai kuljettajaohjausta.
 8. Palvelumyymälässä saa apua myyjältä toisin kuin itsepalvelumyymälässä
 9. Printtimedia-sanalla tarkoitetaan etenkin painettuja sanoma- ja muita lehtiä sähköisen viestinnän vastakohtana.
 10. Kun kasvihuoneissa kasvatetut, kaupasta ostetut yrtit ovat vallanneet alaa keittiöissä, on luonnosta kerättävistä yrteistä alettu puhua villiyrtteinä