Mitä tulkki tekee, tulkkaako hän vai tulkitseeko hän?

Monien tulkkien mielestä tulkata-verbi on arkityylinen, ja he käyttävät työstään johdonmukaisesti tulkita-verbiä. Tätä sanaa käytetään myös esimerkiksi kieli-instituuttien todistuksissa. Kääntäjä-lehdessäkin sitä näkyy suosittavan, ja Ojasen ja Saresvuon Tulkin kirja käyttää niin ikään tätä verbiä. Siinä mainitaan alaviitteessä sivulla 7, että ”nykyisin käytetään varsin yleisesti myös verbiä ’tulkata’, jonka kielitoimistokin tuntuu hyväksyvän”.

Ei ole mitään syytä arastella ja karttaa tulkata-verbiä. Tavallisen nykysuomalaisen kielitajussa tulkin työ on tulkkaamista eikä suinkaan tulkitsemista. On tärkeää pitää nämä kaksi asiaa erillään toisistaan. Tulkata on ominut tulkita-verbin vanhan päämerkityksen ja jättänyt sille vain sekundaariset merkitykset ’saada selville, ymmärtää (omalla tavallaan) tai selittää jnk vaikeatajuisen, eri tavoilla selitettävän, ymmärrettävän asian (tav. kirjoituksen tai puheen) merkitys tai tarkoitus’ ja ’esittää, ilmentää’. Kielessä on tapahtunut hyödyllistä selkiintymistä.

Syy, miksi tulkita-verbiä edelleenkin sinnikkäästi käytetään vanhalla tavalla, lienee se, että Nykysuomen sanakirja ei tunne lainkaan tulkata-verbiä. On kuitenkin muistettava, että sen artikkelit on kirjoitettu 1950-luvulla. Toimittajat pitivät silloin tulkata-verbiä ilmeisesti vielä liian arkityylisenä mukaan otettavaksi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimiston vuonna 1979 toimittamassa Uudissanastossa, Nykysuomen sanakirjan täydennyksessä, tämä verbi sen sijaan esiintyy normaalityylisenä sanana, ilman lisämerkintää arkisuudesta.

Kielitoimiston kanta on siis se, että tästä viime vuosikymmeninä tapahtuneesta kehityksestä on kielelle pelkästään etua. Ei ole mitään syytä yrittää pitää kiinni tulkita-verbistä. Ei ole sivistymätöntä puhua tulkkaamisesta.