Kielikellossa 4/92 (s. 28) on jo kerrottu entisestä Tšekkoslovakiasta syntyneiden kahden valtion nimet, mutta koska epätietoisuutta on vielä paljon, kerrataan ne tässä. Slovakia ei tuota ongelmia, mutta Tš ekki sitäkin enemmän; ilmeisesti siksi, että mahdollisuuksia on monta. Ensisijainen nimi on lyhin eli Tšekki. Selvyyden vaatiessa voidaan käyttää pitempää asua Tšekinmaa, ja maan virallinen, ns. pitkä nimi on Tšekin tasavalta.