Kysymys

Mikä voisi olla sukupuolineutraali nimike, joka sopisi ilmausten (tilaisuuden) isäntä ja emäntä sijasta? Tässä ei tarkoiteta juontotehtävää vaan kyseessä on vieraanvaraisuuden osoittaminen.

Vastaus

Sanoja emäntä ja isäntä käytetään vakiintuneesti juuri tuossa yhteydessä: emäntä ja isäntä toivottavat vieraat tervetulleiksi ja huolehtivat tilaisuuden tai kutsujen kulusta. Kaikin tavoin sopivaa sukupuolineutraalia ilmausta ei ole tiedossa.

Mahdollisesti isännän ja emännän tilalla voisi käyttää ilmausta (tilaisuuden) järjestäjä. Se ei kuitenkaan tuo samalla tavalla esiin vieraanvaraisuuden merkitystä, joka sisältyy sanoihin isäntä ja emäntä. Myös monissa muissa kielissä käytetään sukupuolittuneita ilmauksia tällaisissa tilanteissa, esimerkiksi englannissa sanoja host ja hostess.