Tieteellisessä artikkelissa on yleensä joko alussa tai lopussa kappale, jossa lyhyesti selostetaan tutkimuksen tarkoitus, aineisto ja menetelmät sekä tutkimustulokset. Kansainvälisessä käytännössä pyritään siihen, että tällainen tiivistelmä olisi aina artikkelin alussa. Englanninkieliset termit ovat olleet abstract (alkuun sijoitettu tiivistelmä) ja summary (loppuun sijoitettu tiivistelmä). Suomen kielessä voidaan kummankin ilmauksen vastineena käyttää sanaa tiivistelmä. Tarpeen mukaan voi käyttää myös termejä alkutiivistelmä ja lopputiivistelmä.