Kysymys: Mainosteksteissä käytetään usein englannista suoraan lainattua sanaa teaser tai sen  suomalaistettua muotoa tiiseri (joskus myös teaseri). Mitä ovat tiiserit, ja mitä muuta suomenkielistä sanaa niistä voisi käyttää?

Vastaus: Mainonnan ammattisanastossa tiiseri oli ensimmäisen kerran vuonna 1985 seuraavasti selitettynä: ”ilmoitus, jossa ei paljasteta tuotetta ja/tai mainostajaa, ts. sitä, mistä on kyse; esim. tyhjä tila, jossa vain kysymysmerkki tai kehotus seurata ilmoitusta päivittäin tms.; suoramarkkinoinnissa: esim. kirjekuoren päällä kerrotaan jotain mutta ei kaikkea kuoren sisällöstä”.

Ajat ovat muuttuneet. 80-luvulla ei eletty verkkomaailmassa kuten nyt. Tiiserillä on nykyään muitakin käyttöaloja kuin tuo ”härnäävä, uteliaisuutta kiihottava” ilmoittelu. Nyt se on esimerkiksi elokuvien, pelien ja televisio-ohjelmien alkuun sijoitettu mainos, ohjelman pätkä tai lyhyt esittely. Tiiseristä ei yleensä saa selville juonta, vaan sen tarkoitus on ilmoittaa, että elokuva, peli tai tv-ohjelma on ylipäätänsä tulossa. Verkkomainonnassa tiiseri voi tarjota makupalan esimerkiksi tutkimustuloksista ja houkutella hankkimaan koko tutkimusraportin erityishintaan. 

Verkkolehdissä tiiseri voi olla otsikon päälle ”härnäävästi” sijoitettu iskusana tai lyhyt otsikko, joka ohjaa katsomaan lehden painettua versiota. Usein tiiserit ovat kuitenkin jutun lopussa olevia lyhyitä pintapuolisia, yhden näkökulman uutisia, jotka ohjaavat painetun lehden puoleen.

Läheistä sukua tiiserille on sana traileri, engl. trailer. Sillä tarkoitetaan mainoksena (ennen elokuvanäytöstä tai televisio-ohjelmaa) käytettävää lyhyttä koostetta esimerkiksi elokuvan, videopelin tai televisiosarjan kohtauksia. Sen tarkoitus on lisätä katsojan kiinnostusta tulevaa elokuvaa kohtaan.  Trailerissa ilmoitetaan yleensä elokuvan nimi, julkaisupäivä ja sponsorit ja usein myös trailerin käyttöoikeudet. Sisällöltään tiiserin ja varsinaisen trailerin välimaastoon sijoittuvat trailereista leikatut tv-versiot. On myös kirjatrailereita (kustantamot nimittävät niitä kirjateasereiksi), tosin Suomessa harvinaisia, tulevien kirjojen esittelyvideoita, joita esitetään kustantamoiden nettisivuilla ja Youtubessa.

Tiiserin tai teaserin sijasta voisi käyttää esimerkiksi  sanoja houkutin, koukutin, syötti, esittely. Koukutin ja houkutin voisivat olla hyviä vastineita varsinkin niissä käyttöyhteyksissä, joissa ei piilotella tuotetta vaan pyritään ohjaamaan sen ääreen.