On totta, ettei monillakaan mikrotietokoneilla eikä kirjoittimilla voida tulostaa hatullista s-kirjainta. Syynä on se, etteivät amerikkalaislähtöiset kirjainjärjestelmät tunne tätä merkkiä. Hattu ei suinkaan ole teknisesti ylivoimainen merkki tietokoneelle. Kysymys on käyttäjien tarpeista. Jos käyttäjät hyväksyvät sen, että suhu-s puuttuu kirjainvalikoimasta, valmistajat eivät kustannussyistä sitä valikoimaansa kehitä. Jos käyttäjät ostavat laitteensa sitä silmällä pitäen, että myös hatulliset kirjaimet voidaan tulostaa, kilpailu pakottaa jokaisen valmistajan lisäämään sen tietokoneensa valikkoon. Jos Suomessa olisi aikanaan annettu periksi ATK-ammattilaisille, saattaisimme kirjoittaa suomea mikroilla ilman ä- ja ö-kirjaimia. Suhu-s:llä on käyttöä suomea paljon suuremmissa slaavilaisissa kielissä. Kirjoittajien ei tulisi tässä antaa periksi laitteiden valmistajille.

Raimo Jussila
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
kehittämisyksikkö