Siirry sisältöön

tiennimet

Rantatie, Ahvenpisto ja Kissankäpälä
Mistä aineksista suomenkielinen tiennimistö koostuu?

Elina Wihuri

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa noin 139 400 erilaista suomen-, ruotsin- ja pohjoissaamenkielistä tiennimeä. Millaisia suomenkielisiä nimiä kunnissa on käytössä ja millaisia nimeämisperiaatteita niissä on noudatettu? Tien- ja kadunnimiä on hyvä tarkastella myös oikeinkirjoituksen ja toimivuuden näkökulmasta.

Rakennetun ympäristön nimet

Nimistönsuunnittelun perusasioita

Ulla Onkamo

Nimistönsuunnittelijan työhön kuuluu nimien ja niiden mahdollisten käännösvastineiden kieliasun tarkistus ja nimeämisperusteiden tallennus. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös ympäristö ja alueen liikennejärjestelyt.

Nimistönsuunnittelu ja -huolto

Suomen matkailutiet
Siniseltätieltä Pohjanlahden rantatielle

Elina Wihuri

Matkailutieksi sanotaan reittiä, jonka varrella on runsaasti mm. museoita, kirkkoja ja muita perinnekohteita sekä mielenkiintoisia maisemia.

Paikannimet

Hyvä tiennimi – Kulkijanonni

Toni Suutari

Kuluneen vuosikymmenen aikana ovat Suomen kuntien haja-asutusalueiden tiet saaneet viralliset nimet. Hanke on ollut kuntien asukkaiden kannalta merkittävä ja kauaskantoinen, mutta kaikissa kunnissa sen vaativuutta ei työhön ryhdyttäessä täysin ymmärretty. Toni Suutari on tutkinut Porvoon maalaiskunnan teiden nimeämisen suunnittelua ja toteutusta. Kokemukset yhdestä kunnasta ovat monin osin yleistettävissä koko maan tilanteen kuvaukseksi.

Artikkeli