Siirry sisältöön

sinuttelu

Kurkistus 1700-luvun terveydenhoito-ohjeiden retoriikkaan

Elina Heikkilä

Jo Ruotsin vallan aikana julkaistiin suomeksi yleistajuisia neuvoja terveyden ylläpitämiseen, lääkkeiden käyttöön ja valmistukseen sekä tartuntatautien hoitoon ja torjumiseen. Mitä kautta tieto tuolloin kulki, ja millaisella otteella lukijoita opastettiin?

Vanha kirjakieli

Vuorovaikutus ja puhuttelu kieltävissä rekrytointivastauksissa

Esa Laihanen

Miten vastata työnhakukirjeeseen kohteliaasti, kannustavasti ja myönteisesti, kun vastauksen sisältö on hakijan kannalta kielteinen?

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Viranomaisviestintää kahdella kielellä
suomalaisten ja ruotsalaisten eläketekstien vertailua

Eveliina Tolvanen

Suomen ja Ruotsin eläkeviranomaiset käyttävät sekä suomea että ruotsia teksteissään asiakkaille, vaikkakin eri mittakaavassa. Kun kummassakin maassa ja kummallakin kielellä kirjoitettuja tekstejä vertaillaan, syntyy kuva siitä, miten tekstit eroavat toisistaan. Tuloksia voidaan hyödyntää myös kielenhuollossa.

Virka- ja lakikieli

Sinutella vai teititellä?

Terhi Ainiala

Puhuttelukäytännöt herättävät usein kysymyksiä ja keskustelua. Keitä tulisi teititellä? Kuinka tehdä sinunkaupat eli siirtyä teitittelystä …

Julkaisuja

Sinä vai te viranomaisviestinnässä?

Marianne Laaksonen

Suomessa on kohteliasta käyttää asioinnissa ja viranomaisviestinnässä sinuttelua, vaikka teitittelyä käytetäänkin edelleen monissa tilanteissa. Käytössä on myös muita kohteliaita puhuttelumuotoja.

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Ymmärrettävämpiä tekstejä Kelasta

Kaino Laaksonen

Kela lähettää vuosittain 19,3 miljoonaa kirjettä. Kirjeet sisältävät monenlaisia tekstejä: päätöksiä, liitelomakkeita, ohjeita. Etuuksien hakulomakkeitakin on satoja. Parhaillaan Kelassa on meneillään  tekstien uudistustyö.

Kieli ja työelämä

Teitittelyn pitkä historia

Taru Kolehmainen

Toista ihmistä voi puhutella sinutellen, teititellen tai, niin kuin aikanaan on tehty, kolmatta persoonaa käyttäen. Puhuttelu ei ole aina ennenkään ollut vain lauseopillinen vaan myös yhteiskunnallinen kysymys.

Kieli käytössä

Voisinko saada laskun, kiitos!

Riitta Korhonen

Kieli tarjoaa kohteliaisuuden osoittamiseen lukuisia keinoja. Helppoa se ei kuitenkaan aina ole, sillä kohteliaaksi tarkoitettu ilmaus voikin toisen mielestä olla tyly tai holhoava.

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Sinä vai te?

Anna-Leena Noponen

Kohteliaisuuskulttuurin muutoksesta kertoo mm. teitittelyn harvinaistuminen. Vieraan ihmisen puhuttelusta on tullut joissakin tapauksissa ongelma: yksi pitää sinuttelua epäkohteliaana, toinen taas loukkaantuu teitittelystä. Anna-Leena Noponen on selvittänyt nykysuomalaisen puhuttelukulttuurin muutosta ja järjestelmää pro gradu -tutkielmassaan.

Artikkeli

Oletteko kuullut – teitittelystä?

Riitta Eronen, Sari Maamies

Sinuttelua suosiva tapakulttuurimme on etäännyttänyt monet teitittelystä niin, että teitittelyn verbinmuotojen valinta tuottaa vaikeuksia. Niinpä …

Kysyttyä