Siirry sisältöön

osoitenimet

Rantatie, Ahvenpisto ja Kissankäpälä
Mistä aineksista suomenkielinen tiennimistö koostuu?

Elina Wihuri

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa noin 139 400 erilaista suomen-, ruotsin- ja pohjoissaamenkielistä tiennimeä. Millaisia suomenkielisiä nimiä kunnissa on käytössä ja millaisia nimeämisperiaatteita niissä on noudatettu? Tien- ja kadunnimiä on hyvä tarkastella myös oikeinkirjoituksen ja toimivuuden näkökulmasta.

Rakennetun ympäristön nimet

Petäjäinen ja Kajhället – saarten osoitenimien suunnittelu

Elina Wihuri

Myös saaret tarvitsevat osoitteen, jotta asukasta tai mökkiläistä etsivät löytävät perille. Millaisia periaatteita osoitenimien suunnittelussa olisi hyvä noudattaa? Tämä kirjoitus on jatkoa Kielikellossa 2/2011 julkaistuun kirjoitukseen ”Sama nimi kahdessa paikassa – ongelmia osoitteessa”.

Nimistönsuunnittelu ja -huolto

Sama nimi kahdessa paikassa
ongelmia osoitteessa?

Sirkka Paikkala, Sami Suviranta

Samojen nimien toistuminen on paikannimissä tavallista. Miten osoitenimet saadaan toimiviksi?

Nimistönsuunnittelu ja -huolto