Siirry sisältöön

oppikirjojen kieli

Suomalainen oppikirja ennen ja nyt

Elina Heikkilä

Oppikirja Suomea rakentamassa on Pirjo Hiidenmaan, Markku Löytösen ja Helena Ruuskan toimittama artikkelikokoelma suomalaisista oppikirjoista. …

Julkaisuja

Millaisin kriteerein oppikirjojen tekstiä tulisi tarkastella?

Pirjo Karvonen

Oppikirjat noudattavat keskenään samantyyppisiä kirjoitus- ja tekstistrategioita, olipa kyse minkä tahansa alan oppikirjasta. Kirjoja voikin pitää kuvina oppimisesta ja tiedon ihanteista. Filosofian lisensiaatti Pirjo Karvonen esittelee lisensiaatintyönsä pohjalta oppikirjojen kielellisiä ominaisuuksia.

Artikkeli

Teemana oppikirjojen kieli

Päivi Rintala

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja sen suomen kielen lautakunta ovat aikaisemmin kaksi kertaa järjestäneet ajankohtaiseen kielenviljelyn …

Artikkeli

Mitä saan irti oppikirjoista?

Lauri Lehtinen

Puhuvatko aikuiset taas nuorten asioista kuulematta heitä itseään? Käyttäjän puheenvuoron oppikirjojen kielestä esitti kevään 1993 ylioppilas Lauri Lehtinen.

Artikkeli

Millaista oppimista, sellaista kieltä – opetushallituksen näkökulma reaaliaineiden oppikirjojen kieleen

Pirjo Sinko

Kohti oppimisen vallankumousta Oppikirjojen kieltä kohtaan esitetty varsin selkeä kritiikki on jo pitkään ollut tiedossa. …

Artikkeli

Tieto, tieteen kieli ja oppikirjat

Ilkka Niiniluoto

Oppikirjojen keskeinen tehtävä on kiistämättä tietojen välittäminen. Mitä tieto oikeastaan on? Tätä kysymystä pohtii artikkelissaan teoreettisen filosofian professori Ilkka Niiniluoto.

Artikkeli

Sepät ja sydet

Vuokko Raivio

Äidinkielen opettaja joutuu tekemisiin myös muiden aineiden oppikirjojen kielenkäytön kanssa. Antaako se oppilaalle hyviä malleja? Tukeeko se äidinkielen opettajan työtä? Tällaisia asioita pohtii Helsingin kuvataidelukion äidinkielen vanhempi lehtori Vuokko Raivio.

Artikkeli

Keskusteluja suomen kielen tulevaisuudesta

Pääkysymys on se, vaikuttaako Euroopan yhdentyminen kansalliskielten asemaan, mitä kanavia myöten, millä tavalla, mitä seurauksia …

Artikkeli