Siirry sisältöön

kielilainsäädäntö

Yksikielinen kunta kaksikielisessä valtiossa

Henna Makkonen-Craig

Kysymys Miten kaksikielisessä valtiossa voi olla yksikielisiä kuntia? Vastaus Kunnan yksikielisyys (suomi tai ruotsi) tai …

Kysyttyä

Mitä laki sanoo kielestä?

Eeva Attila

Moni lienee arjessaan tavalla tai toisella törmännyt kieltä koskevien lakien käytännön sovelluksiin. Usein ei ehkä kuitenkaan tule ajatelleeksi sitä, millaista tuo lainsäädäntö oikeastaan on.

Kielipolitiikka

Suomeenkin paikannimilaki

Sirkka Paikkala

Opetusministeriön asettama virkakielityöryhmä luovutti tammikuussa 2014 Hyvän virkakielen toimintaohjelman, jossa mainituista toimenpide-ehdotuksista yksi on paikannimilain säätäminen. Miksi paikannimilakia tarvitaan?

Kielipolitiikka

Valtioneuvoston kertomus korostaa yksilön kielellisiä oikeuksia

Marianne Laaksonen

Valtioneuvosto antoi viime vuonna eduskunnalle lakisääteisen kertomuksensa kielilainsäädännön soveltamisesta. Siitä selviää muun muassa, miten kielivähemmistöjen oikeudet ovat toteutuneet Suomessa.

Kieli yhteiskunnassa

Uusi kielilaki voimaan 2004

Pirkko Nuolijärvi

Helmikuussa 2003 eduskunnassa hyväksyttiin äänin 179–3 uusi kielilaki. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi oli kielilakia valmistelevan komitean jäsen. Hän tarkastelee seuraavassa lain taustaa ja keskeisiä kohtia.

Artikkeli

Kääntäjät ja Suomen paikannimet

Sirkka Paikkala, Mikael Reuter

Suomen kaksikielisyys näkyy mm. siten, että monilla kunnilla on sekä suomen- että ruotsinkielinen nimi. Suomeksi …

Kansalliskielet