Siirry sisältöön

kielenhuollon periaatteet

Peruskysymyksiä normeista ja niiden muuttamisesta

Riitta Korhonen

Oletko joskus miettinyt jonkin yleiskieltä koskevan suosituksen taustaa: esimerkiksi mistä se tulee tai miksi sellainen on esitetty?

Kielenhuollon historia ja periaatteet

Tietoiseksi kielestä ja kieli-ideologioista

Terhi Ainiala

Julkinen keskustelu kielestä kutistuu usein arveluksi kielen rappeutumisesta tai pohdinnaksi siitä, mikä kielimuoto tai sanan …

Julkaisuja

Kielenhuoltoa svetisismien varjossa

Taru Kolehmainen

E. A. Saarimaan opas Huonoa ja hyvää suomea ilmestyi 1930, aikana, jolloin kieli kytkettiin tiukasti mukaan suomalaisuuden rakentamiseen. Ajan hengen mukaisesti kielenhuolto oli paljolti uhkaavien vierasperäisyyksien torjuntaa.

Kielenhuollon historia ja periaatteet

Sata vuotta Virittäjän kielenhuoltoa

Taru Kolehmainen

Viime vuonna ilmestyi Kotikielen Seuran aikakauslehden Virittäjän historiikki, ”Sata vuotta Virittäjää” (SKS 2006). Teoksen kirjoittaja …

Julkaisuja

Kielenhuolto kunniaan

Heikki Hurtta

Kirjoituksessaan ”Sanontojen elämää” Kielikellossa 2/2002 Jaakko Anhava mainitsee eräiden sanontojen oikean merkityksen ja kysyy: ”Saako …

Kieli yhteiskunnassa

Kielenhuollon muuttunut maisema

Pirjo Hiidenmaa

Kieli muuttuu, maailma muuttuu, tavataan sanoa. Kun sekä kieli että maailma muuttuvat, muuttuu myös käsityksemme kielestä ja kielenhuollosta.

Artikkeli

Kielikäsityksestä kielenhuollon uusiin periaatteisiin

Harri Mantila

Kielenkäyttöä koskevat suositukset ja normit pohjautuvat kielenhuollon periaatteisiin. Mitä nämä periaatteet ovat, ja mitkä asiat niihin vaikuttavat? – Kirjoitus perustuu suomen kielen lautakunnan seminaarissa syksyllä 2004 pidettyyn esitelmään.

Artikkeli

Kielenhuollon uudet haasteet

Harri Mantila

Nykyinen Suomen kielen lautakunta aloitti toimikautensa kesäkuussa 2000. Toimintansa jäntevöittämiseksi lautakunta laati toimintasuunnitelman, jossa listataan …

Artikkeli

Tekstinhuollon tuolla puolen – kommentteja ja kysymyksiä kielenohjailusta

Vesa Heikkinen

Pääkirjoitusten ideologisista merkityksistä väitellyt Vesa Heikkinen esittelee seuraavassa tutkimuksensa tuloksia ja pohtii, miten lingvististä tekstintutkimusta olisi mahdollista soveltaa kielenohjailussa, esimerkiksi mediatekstien huollossa. Kirjoitus on samalla kommentti kielenohjailun perusteista ja mahdollisuuksista käytävään keskusteluun.

Artikkeli