Siirry sisältöön

hallintolaki

Ihmisistä ja palveluista ymmärrettävästi ja asiallisesti

Sari Maamies

Syksyn tullen käynnistyy taas vuoden aktiivisin flunssa- ja influenssakausi, johon tänä vuonna sekoittuu edelleen jatkuva …

Toimitukselta

Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kieli palvelee myös tasa-arvoa

Ulla Tiililä

Hallintolain 9. pykälä edellyttää viranomaisten kielenkäytöltä asiallisuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Miltä sukupuolitietoinen ja erityisesti sukupuolineutraali kieli näyttää hallintolain vaatimusten näkökulmasta? Sukupuolittunut ja seksistinen kieli on laaja ja monitahoinen ilmiö. Tässä kirjoituksessa katse rajataan pääosin mies-loppuisiin ammattinimikkeisiin.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Virkakielityön periaatteet: työtä kielen parissa ihmisten hyväksi

Ulla Tiililä

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on viranomaisten ja julkisten palvelujen kielen eli virkakielen asiantuntemuksen keskus Suomessa. Kotuksen virkakielityö perustuu hallintoa ohjaaviin säädöksiin ja arvoihin, tutkimukseen ja kokemukseen. Toiminnassa pureudutaan enemmänkin virkakielen ongelmien syihin kuin oireisiin.

Kielimuodot

Mitä laki sanoo kielestä?

Eeva Attila

Moni lienee arjessaan tavalla tai toisella törmännyt kieltä koskevien lakien käytännön sovelluksiin. Usein ei ehkä kuitenkaan tule ajatelleeksi sitä, millaista tuo lainsäädäntö oikeastaan on.

Kielipolitiikka

Mitä on asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä virkakieli?

Ulla Tiililä

Kun virkakielestä puhutaan, puhutaan usein sen selkeydestä. Hallintolaki määrittelee lisäksi hyvän virkakielen ominaisuuksiksi asiallisuuden ja ymmärrettävyyden. Mutta mitä asiallisuus, selkeys ja ymmärrettävyys oikeastaan tarkoittavat kielestä puhuttaessa?

Virka- ja lakikieli

Kielikäsitykset hyvän virkakielen esteenä

Ulla Tiililä

Virkakieli ei parane vain pykäliä säätämällä. Sen parantamiseksi olisi aivan ensimmäiseksi ymmärrettävä, että hallinto toimii lähes läpeensä kielen ja tekstien varassa.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Carea ja Trafi
viranomaisen esiinnyttävä oikealla nimellään

Hallinnon asiakkaille suunnatussa viestinnässään viranomaisen on aina esiinnyttävä virallisella nimellään, toteaa eduskunnan oikeusasiamies.

Hallinnon nimet

Hallintolaki koskee myös virastojen nimiä

Ulla Tiililä

Hyvä julkisen laitoksen nimi on paikantava, toimintaa luonnehtiva ja vielä asiakaslähtöinenkin. Yhä useampi viranomainen käyttää kuitenkin yksiköittensä nimissä pelkkiä teonnimiä, kuten riskinhallinta tai antolainaus. Tällaiset nimet eivät täytä hallintolain vaatimuksia hyvästä kielenkäytöstä.

Hallinnon nimet