Siirry sisältöön

Euroopan unioni

EU-vaalit, eurovaalit vai jotain muuta?

Henna Makkonen-Craig

Kysymys Euroopan parlamentin vaalit järjestetään kesäkuussa 2024. Vaaleista näkee käytettävän myös nimityksiä EU-vaalit, eurovaalit ja …

Sananvalinta

Euroopan parlamentin edustajia koolla Brysselissä huhtikuussa 2024. Salissa on äänestys meneillään, minkä takia osa kuvan henkilöistä viittaa.

Monikielisyydessä kiinni
eurosuomen taival Euroopan unionissa

Inkaliisa Vihonen

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, alkoi mittakaavaltaan valtava työ lainsäädännön kääntämiseksi suomen kielelle. Säädöskielen vanhat perinteet ja koukeroiset rakenteet tuottivat hankaluuksia, mutta vuosien mittaan tekstit ovat hioutuneet ja kääntäjien apuneuvot kehittyneet. Lähes alusta lähtien EU-suomen kehittäjien apuna on ollut myös EU-kielenhuoltaja.

Virka- ja lakikieli

Neljännesvuosisata EU-kielenhuoltoa

Erkka Vuorinen, Kaija Rinta

Kotimaisten kielten keskuksen EU-kielenhuoltaja aloitti tehtävässään vuonna 1998 ja on siitä lähtien levittänyt hyvän virkakielen sanomaa EU-kääntäjille ja -tulkeille. EU:n tekstinlaadinnan tiukoissa raameissakin opastusta on kuunneltu tarkalla korvalla, ja EU:n suomen kielen yksiköt toivovat kielenhuoltosuhteelle jatkoa.

Virka- ja lakikieli

Eurooppa ja Euroopan unioni

Aino Piehl

Sanoja Eurooppa ja eurooppalainen käytetään teksteissä yhä useammin viittaamaan koko maanosan sijasta pelkästään Euroopan unioniin, …

Kysyttyä

Euroopan unionin sisällä on monta Euroopan yhteisöä

Helena Rautala, Kimmo Tuomaala

Kuka enää muistaa, että Suomessa pohdittiin aikoinaan ankarasti, liitytäänkö Euroopan unioniin vai Euroopan liittoon? Unioni eli helppo lainasana voitti lopulta suomalaisten oman termikiistan, mutta jäljellä on vielä kysymys siitä, mikä ero on sanoilla unioni ja yhteisö. Seuraavassa Kielikellon ”kirjeenvaihtajien” raportti suoraan Luxemburgista.

Artikkeli

Edustajamme Euroopassa

Jussi Kallio

Euroopan unionista on tullut osa myös kielitoimiston neuvonnan arkipäivää. Kääntäjät, virkamiehet ja muut kansalaiset tarvitsevat monenlaista tietoa: on kehitettävä uusia termejä, mietittävä suomenkielisiä vastineita, selvitettävä vieraiden lyhenteiden merkitystä ja käyttöä sekä ylipäätään etsittävä tarvittavaa tietoa erilaisista lähteistä. Unionin rakenteeseen ja sen eri osien nimityksiin liittyvät kysymykset ovat niin ikään tavallisia. Seuraavan katsauksen kirjoittaja Jussi Kallio toimii kielitoimistossa virkakielen huoltajana. Työssään hän pohtii päivittäin myös eurokielen ilmiöitä.

Artikkeli

Mitä subsidiariteetti on suomeksi? EY-sanaston käännösongelmia

Maija Länsimäki

Euroopan yhdentymiskehitys on merkittävä asia – merkittävä sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä – ennen muuta …

Artikkeli

Euroopan liitto vai Euroopan unioni

Maastrichtin sopimuksen perusteella Eurooppaan muodostuvan EY-maiden entistä tiiviimmän yhteenliittymän nimi on englanniksi European union ja …

Suomen kielen lautakunta