Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on julkaissut vuonna 2008 löytyneen 1600-luvulla laaditun kielioppikäsikirjoituksen teoksena Rudimenta linguae Finnicae breviter delineata  - suomen kielen varhaiskielioppi ja sen tausta (SKST 1380).  Teoksen on toimittanut Petri Lauerma, latinankielisen tekstin on editoinut ja suomentanut Suvi Randén ja käsikirjoitusta historiallisesti ja kielellisesti  taustoittavien  artikkelien laatijoina ovat Ilkka Paatero,  Sirkka Havu, Tuomas Heikkilä, Anneli Mäkelä-Alitalo, Pirkko Kuutti, Suvi Randén  ja Riitta Palkki.