Kysymys

Sukunimemme on aikoinaan suojattu. Voiko joku suvun ulkopuolelta silti ottaa nimen itselleen?

Vastaus

Sukunimen suojaamisella estetään se, että joku suvun ulkopuolinen ottaisi nimen käyttöönsä. Vuonna 1986 voimaan tulleessa sukunimilaissa suojattiin kaikki väestörekisteriin merkityt, käytössä olevat sukunimet. Myös uusimmassa, vuoden 2019 etu- ja sukunimilaissa sukunimien suoja on säilytetty. Erillistä sukunimen suojaamista ei siis enää tarvita. Käytössä olevan sukunimen saa kuitenkin ottaa itselleen, jos nimi on kuulunut omalle esivanhemmalle nimen ottaja mukaan lukien viiden polven sisällä (eli nimi on voinut kuulua vielä isoisoisovanhemmalle).

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella ennestään sukunimettömät alkoivat ottaa sukunimiä käyttöön ja muunkielisiä sukunimiä alettiin suomalaistaa. Aluksi nimien muutokset hoiti käytännössä Suomalaisuuden liitto. Koska tuolloin ei vielä ollut koko väestön kattavaa väestötietojärjestelmää, ei ollut aina mahdollista tarkistaa, oliko jokin nimi jo käytössä. Useat suvut ottivatkin samoja nimiä. Siksi Suomalaisuuden liitto alkoi vuonna 1914 maksua vastaan merkitä nimiä suojattujen sukunimien rekisteriin. Ensimmäinen suojattujen nimien luettelo julkaistiin vuonna 1920.

Suomen ensimmäinen sukunimilaki tuli voimaan vuonna 1921 ja kielsi sukunimen muuttamisen sellaiseksi, joka tiettävästi on jollakin toisella suvulla. Nimien hyväksyminen määrättiin lääninhallituksen tehtäväksi. Sen piti pyytää Suomalaisuuden liitolta lausunto siitä, oliko haettu nimi jo käytössä. Jos nimi oli suojattu, liitto ei puoltanut nimen hyväksymistä suvun ulkopuolisille. Suomalaisuuden liitto jatkoi sukunimien suojaamista vuoteen 2001 asti, vaikka suojaaminen oli jo käynyt tarpeettomaksi nimilain uudistuksen ja väestötietojärjestelmän kehittymisen vuoksi.

Suomalaisuuden liitto julkaisi myös vuodesta 1906 lähtien oppaita sukunimen muuttamista suunnitteleville. Oppaat sisältävät luettelon uusiksi sukunimiksi sopivista nimistä. Kotimaisten kielten keskus on jatkanut tätä työtä verkkojulkaisullaan Ehdotuksia uusiksi sukunimiksi. Julkaisuun on koottu sukunimiksi sopivia paikannimiä sekä käytöstä poistuneita sukunimiä. Käyttöön otetut nimet poistetaan julkaisusta säännöllisesti.

Mustavalkoinen kuva kerrostalon pahvisesta nimitaulusta.
Sukunimiä ei tarvitse enää suojata erikseen. Kuva: Simo Rista, n. 1970. Helsingin kaupunginmuseo. CC BY 4.0(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lähteet

Muotiala, Riitta ym. 1984: Sukunimiopas – Suojatut sukunimet. Helsinki: Suomalaisuuden liitto.

Etu- ja sukunimilaki (Finlex)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lue lisää

Ehdotuksia uusiksi sukunimiksi (Kotimaisten kielten keskus)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)