Englannista lainattu sana striimaus (< streaming; stream = virta, virrata) on levinnyt tekniikan ammattikielestä laajempaan tietoisuuteen varsinkin Ylen striimattujen konserttien ja muiden lähetysten myötä. Sanastokeskus TSK:n Termitalkoiden mukaan streaming tarkoittaa tiedon siirtoa ja käyttöä yhtäaikaisesti niin, että käyttö aloitetaan ennen kuin tieto on kokonaisuudessaan siirretty vastaanottajalle. Suoratoistoa voidaan hyödyntää Internetissä, kun siirretään ja käytetään kuvaa ja ääntä.  

Termitalkoot on suosittanut striimauksen tilalle vastineita suoratoisto tai virtaustoisto. Yhdyssanoissa määriteosa virtaus on usein kätevä. Sitä voidaan käyttää vaikkapa sanoissa virtausääni (engl. streaming audio) ja virtausvideo (engl. streaming video). Videosta käytetään myös nimitystä suoratoistovideo.