Språkbrukia juhlimassa (vasemmalta) Mikael Reuter, päätoimittaja Charlotta af Hällström-Reijonen, Riitta Eronen ja Salli Kankaanpää.

Språkbruk, Kielikellon ruotsinkielinen sisarjulkaisu, täyttää 30 vuotta. Onnittelemme! Merkkivuotta juhlittiin lehden tekijöiden ja yhteistyökumppaneiden voimin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 9.11.2011.

Språkbruk on kielenhuollon tiedotuslehti, joka kertoo ruotsin kielestä ja sen huollosta. Språkbrukissa annetaan suosituksia ja ohjeita, käsitellään ajankohtaisia ruotsin kielen huollon aiheita ja esitellään uutta tutkimusta ja kirjallisuutta.

Språkbrukia julkaisee Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja kustantaa Stellatum. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.