Sirkumfleksin merkki on (ˆ) ja hatun (ˇ). Hattua tarvitaan suomessa suhuäänteen merkkinä varsinkin vieraskielisissä nimissä.

château (’linna’)
Tšaikovski
Tšekki, Tšekinmaa
Tadžikistan
Fidži
šaahi

Hattu-s:n ja hattu-z:n sijasta ei suositeta käytettäväksi kirjainyhtymää sh ja zh.