Kysymys: Kirjoitetaanko sen koommin yhdellä vai kahdella m-kirjaimella? Mistä ilmaus on peräisin, ja mikä on sen tarkka merkitys?

Vastaus: Ilmausta sen koommin käytetään aina kielteisissä yhteyksissä, kun halutaan kertoa, että jotain ei ole tapahtunut enää jonkin tietyn ajankohdan jälkeen. Esimerkiksi En ole nähnyt häntä sen koommin.  Sen koommin Arto ei ole soittanut.

Kenties oudolta tuntuva sana koommin perustuu sanaan kovemmin, jonka lähtömuotona on sana kova. Kovemmin-muodosta on ensin tullut koemmin ja sen jälkeen koommin. Murteissa sanasta on esiintynyt esimerkiksi muotoja koemmin, koimmin, kommin ja koumin.

Kuten murteissa myös kirjoitetussa kielessä koommin-sanan m-kirjainten määrässä on ollut vaihtelua. Kielimiehet (mm. E. A. Saarimaa) ovat kuitenkin jo 1900-luvun alkupuolella suositelleet, että sana tulisi kirjoittaa kahdella m-kirjaimella.  Sittemmin sana onkin vakiintunut muotoon koommin.

Kirjoittaja on työskennellyt harjoittelijana Kielitoimistossa.