Suomen kielen lautakunta päätti kokouksessaan 27.9.2016 muuttaa sanan farao oikeinkirjoituksesta vuonna 1979 annettua suositusta. Uuden suosituksen mukaan sanan voi kirjoittaa joko farao tai faarao.

Suomen kielen lautakunta on vuonna 1979 suosittanut kirjoitusasua farao, jota on käytetty mm. Raamatussa. Tavoitteena on ollut vakiinnuttaa yksi kirjoitus- ja ääntöasu, mutta käytännössä ne horjuvat edelleen. Muoto faarao on lähes yksinomainen mm. yhdyssanoissa faaraokoira ja faaraomuurahainen.

Lautakunnan suositus otetaan huomioon Kielitoimiston sanakirjan uudessa versiossa (2017), jossa muodot esitetään rinnakkaisina. Faaraokoiran ja faaraomuurahaisen rinnalla esitetään yhtenäisyyden vuoksi myös farao-alkuinen muoto, vaikka tällainen kirjoitustapa on harvinainen.

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunta on Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on päättää periaatteellisista ja yleisluonteisista kielenkäytön kysymyksistä.

Lautakunnan jäsenet vuosina 2015–2018

professori Jaakko Leino (puheenjohtaja)
toimittaja Ville Eloranta
opetusneuvos Minna Harmanen
osastonjohtaja Salli Kankaanpää (Kotimaisten kielten keskus)
kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä
nimistönsuunnittelija Kaija Mallat
suomentaja Sampsa Peltonen
professori Jari Sivonen

Lautakunnan sihteeri on erityisasiantuntija Sari Maamies.