Kysymys: Mitä tarkoittavat sanat skene, hipsteri ja indie?

Vastaus: Heikki Paunosen Stadin slangin suursanakirjan (2001) mukaan skene tarkoittaa näkymää. Sana on lainattu suomeen englannista, jossa sanalla scene on sama merkitys. Viime vuosina skene on saanut uusia merkityksiä, ja nykyään sitä voidaan käyttää viittaamassa erilaisiin alakulttuureihin tai sosiaalisiin ryhmiin. Skenen muodostaa joukko samanhenkisiä ihmisiä, joilla on yhteisiä kiinnostuksenkohteita sekä asiantuntemusta ja vaikutusvaltaa omalla alallaan. Voidaan puhua esimerkiksi suomiräppiskenestä tai leffaskenestä. Skeneen voi kuulua niin alan ammattilaisia kuin harrastelijoita. Kaikki eivät välttämättä tunne toisiaan, joten kyse on pikemminkin sosiaalisista verkostoista kuin tiiviistä ryhmistä. Skenestä on johdettu verbit skenettää, skeneillä ja skenetellä. Verbien merkitys ei ole vakiintunut, mutta useimmiten niillä tarkoitetaan käyttäytymistä, jolla korostetaan skeneen kuulumista.

Hipsterillä tarkoitetaan puolestaan keskiluokkaista nuorta aikuista, joka on kiinnostunut valtavirrasta poikkeavasta muodista ja kulttuurista. Hipstereiden pukeutumista, musiikkimakua ja elämäntyyliä saatetaan kuvailla hyvinkin tarkasti, mutta kuvaukset vanhenevat nopeasti, koska hipsterit ovat tyypillisesti aikaansa edellä ja kiinnostuvat jatkuvasti uusista ilmiöistä. Hipsterin määrittelystä tekee vaikean sekin, että yleensä hipsterityyliset ihmiset eivät itse pidä itseään hipstereinä. Se on ymmärrettävää, sillä sanaan sisältyy usein halventava, pejoratiivinen merkitysvivahde ja diivailun sivusävy.

Myös skenestä johdettua verbiä skeneillä voidaan pitää pejoratiivisena. Sillä voidaan viitata joskus hipstereihin: heitä saatetaan kutsua skeneilijöiksi hieman halveksuvaan sävyyn. Skene ja sen johdokset eivät viittaa kuitenkaan pelkästään hipstereihin (joten joskus käytetäänkin täsmällisempää ilmausta hipsteriskene ja siitä johdettua verbiä hipsteriskeneillä).

Toisaalta hipstereitä on kuvattu adjektiivilla indie. Sanan alkuperä on indie-musiikissa, jolla tarkoitetaan pienten, kaupallisuutta vieroksuvien levy-yhtiöiden tuottamaa musiikkia. Sittemmin sanan merkitys on laajentunut kuvaamaan mainstream- eli valtavirtakulttuuria vieroksuvaa elämäntyyliä.

 

Kirjoittaja työskenteli harjoittelijana Kielitoimistossa kesällä 2011.