Kysymys: Mikä on sähköinen resepti? Onko se sama kuin elektroninen resepti? Entäpä eResepti?

Vastaus: Suomessa ollaan siirtymässä uudenlaiseen reseptikäytäntöön. Lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen keskitettyyn tietokantaan. Potilas voi mennä hakemaan lääkkeensä mistä tahansa apteekista.

Sähköisessä muodossa olevasta lääkemääräyksestä suositetaan käytettäväksi ensisijaisesti termejä sähköinen lääkemääräys tai sähköinen resepti (Kelan terminologinen sanasto, 2010).

Jos käytetään lyhennettä e, se liitetään seuraavaan sanaan yhdysmerkillä, eli oikea kirjoitusasu on e-resepti. Virkkeen alussa e-kirjain on iso.

Usein käytetty sähköisen lääkemääräyksen kirjoitusasu ”eResepti” on suomen kielen oikeinkirjoitusjärjestelmän vastainen. Ensinnäkin suomen kielessä lyhenteet liitetään sanaan aina yhdysmerkin avulla, ja toiseksi yhdyssanan jälkiosana olevaa sanaa ei kirjoiteta isolla alkukirjaimella, jollei se ole erisnimi.