Kysymys: Kielikellon 3/2009 Etsi ja korjaa -palstan tekstissä oli virke: ”Lopulta hänet saatiin kaadettua maahan.” Muoto kaadettua on mietityttänyt lukijoita: eikö oikea muoto olisi saatiin kaadetuksi? Tällaisen opin moni muistaa kouluajoiltaan.

Vastaus: Kielineuvonnan usein toistuvia kysymyksiä on rakenteen tulla tai saada tehdyksi ~ tehtyä oikea muoto: translatiivi (tehdyksi) vai partitiivi (tehtyä). Lähinnä kysytään, voiko partitiivia käyttää. Näin siitä huolimatta, että suomen kielen lautakunta katsoi molemmat muodot käyviksi jo vuonna 1973. Sitä ennen oli suositeltu ja kouluopetuksessa vahvasti painotettu, että yleiskielessä käytettäisiin vain translatiivia (tulla, saada tehdyksi). Murteissa on käytetty molempia muotoja, ja partitiivi on ollut myös kirjoitetussa kielessä hyvin tavallinen jo ennen suosituksen muuttamista. Vanhoissa kielenhuollon oppaissa partitiivimuoto katsottiin kuitenkin ”murteelliseksi”, minkä vuoksi sitä ei pidetty yleiskieleen sopivana. Tämä suositus luultavasti johtui Setälän lauseopissa (1891) olevan huomautuksen liian tiukasta tulkinnasta. Nykykanta siis on, että kirjoittaja voi valita muodon oman makunsa mukaan.