Tavaramerkki voidaan esittää rekisteröidyksi ja suojatuksi käyttämällä nimen perässä rivin yläpuolelle sijoitettavaa merkkiä ®. Kielitoimistolta kysytään usein, mihin merkki sijoitetaan silloin, kun sanaa on taivutettu: heti nimen perusmuodon (nominatiivin) perään vai vasta sijapäätteen, siis koko sanan, perään. Edellisessä tapauksessa merkki tulisi keskelle sanaa. Joillakin tuntuu olevan juuri se käsitys, että rekisteröidyn tavaramerkin perusmuodon pitäisi aina näkyä ja että se pitäisi osoittaa merkillä ®.

Lain mukaan tavaramerkki voi olla kuvio, yksi tai useampi sane, kirjaimia tai numeroita taikka tavaran tai sen päällyksen erikoislaatuinen asu. Silloin kun tavaramerkkinä on sana, se on kiistattomasti kielen aines; suomenkielisessä tekstissä se käyttäytyy kielen periaatteiden mukaan. Suomen sanoille taas on ominaista, että ne esiintyvät erilaisissa taivutusmuodoissa ja kaikki taivutusmuodotkin ovat silti saman sanan esiintymämuotoja. Näin on myös tavaramerkkien laita. Tunnus ® tulee vasta sanan taivutusmuodon, sen kulloisenkin esiintymämuodon, perään. Esimerkkejä:

1) Valmistamme Senosanista® (ei: Senosan®ista) polystyreenilevyjä ja -kalvoja.

2) Suositamme Moltopreniä® (ei: Moltopren®iä) muotti- ja aihiovaahdotukseen.

3) Fenocinilla® (ei: Fenocin®illa) on bakterisidinen vaikutus penisilliineille herkkiin mikro-organismeihin.

4) Kumpikaan Floxilin® (ei: Floxil®in) vaikuttava aine ei ole antibiootti tai paikallisesti puuduttava.

Joskus taivutusmuodot saattavat kuitenkin näyttää epähavainnollisilta. Esimerkin genetiivimuodon Floxilin voisi helposti hahmottaa nimen perusmuodoksi. Siksi olisi syytä katsoa, voiko lauseen rakentaa niin, että tavaramerkkiä ei tarvitse taivuttaa. Kolmannen esimerkkimme voisi silloin muuttaa seuraavaksi:

Fenocin® vaikuttaa bakterisidisesti penisilliinille herkkiin mikro-organismeihin.

Jos näin ei synny sujuvaa tekstiä, voidaan muodostaa yhdyssana, jonka selittävää perusosaa taivutetaan. Neljäs esimerkkivirke voisi kuulua seuraavasti:

Kumpikaan Floxil®-tabletin vaikuttava aine ei ole antibiootti tai paikallisesti puuduttava.

Rekisteröidyistä tuotteista kirjoitettaessa olisi syytä rajoittaa merkin käyttö vähimpään tarpeelliseen. Jos same tuotemerkki toistuu tekstiyhteydessä, riittää, kun se varustetaan ensimmäisellä kerralla merkillä ®, myöhemmin voidaan käyttää vain nimeä isolla alkukirjaimella kirjoitettuna. Usein myös riittäisi se, että nimen perään kirjoitetaan sulkeisiin: rekisteröity tavaramerkki. Se helpottaisi painotyötäkin.