Rahasummat esitetään tavallisesti lukumäärän ja rahayksikön yhdistelmänä. Juoksevassa tekstissä rahayksikkö kirjoitetaan ensisijaisesti kirjaimin. Jos luku on pieni tai kyseessä on tasasumma, kirjoitetaan myös lukumäärä sanoin. Myös pienet luvut ja pyöreät luvut kirjoitetaan numeroin, jos samassa tekstissä esitetään lähekkäin erilaisia lukuja. Näin tehdään silloin, kun ei ole tarpeen esittää täsmällisiä summia. Rahayksikön nimeen liitetään maan nimi, jos se on selvyyden vuoksi tarpeen.

Kahdella eurolla saa juuri ja juuri kupin kahvia.
Lento Tukholmaan ei maksa kuin 39 euroa!
Raakaöljyn hinta on ollut jopa 76 dollaria tynnyriltä.
489 euron espressokeitin on halvempi Ruotsissa, jossa se maksaa 4 107 kruunua.

Hinnanmerkinnöissä rahasummat esitetään numeroin ja rahayksiköstä käytetään tavallisesti lyhennettä. Näin tehdään myös teksteissä, joissa esiintyy runsaasti rahasummia. Lyhenteenä käytetään kirjainlyhennettä (e, kr, doll, mk) tai tunnusta (€, §, £, ¥). Euron ensisijainen lyhenne on tunnus €, mutta jos sen käyttäminen on esimerkiksi teknisistä syistä mahdotonta, sen sijasta voidaan käyttää myös kirjainlyhennettä e.

Espresso 2 € t. 2 e
Suklaalevy 1,50 € / 15 kr
Vrk 2 hengen huoneessa 65 £

Senttisummat

Euron sadasosa sentti lyhennetään snt. Toinen mahdollinen tapa lyhentää sentti on c, joka tulee sanasta cent. Tavallisimmin sentit merkitään käyttämällä desimaalilukuja. Hintaan merkitään desimaalipilkun jälkeen yleensä vain kaksi numeroa.

Puhelut 0,09 €/min tai 9 snt/min tai 9 c/min

Kun ei synny epäselvyyttä siitä, mistä rahayksiköstä on kysymys, voidaan rahasumma esittää myös pelkästään numeroin:

Espresso 2,–
Cappuccino 3,20

Kaikki rahayksiköiden lyhenteet kirjoitetaan suomen kielessä numeron jälkeen ja niitä taivutetaan, jos niiden edustama sana lauserakenteessa taipuu.

Osakkeen kurssi nousi 22,30 euroon (€:oon, e:oon).
Yli 800 €:n ostoksista korkoa 0 €.
Raakaöljyn hinta kohosi 76 $:iin tynnyriltä.

Valuuttojen koodit

Kolmikirjaimiset valuuttakoodit, esimerkiksi EUR, SEK, GBP, USD, EEK, eivät kuulu yleiskieleen. Ne ovat standardin SFS-ISO 4217 (Valuuttojen tunnukset) mukaisia kansainvälisiä tunnuksia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kansainvälisessä kauppa-, liike- ja pankkitoiminnassa, jossa valuuttojen yksilöinti on tarpeen.

Kun valuuttakoodeja käytetään pankki- ja kaupallisen alan teksteissä, merkitään koodi numeron jälkeen. Tarvittaessa lisätään taivutuspääte koodiin kaksoispisteen jälkeen.

Hinta 32,50 EUR/kg
Lipun hinta nostetaan 250 EUR:oon. (Vrt. 250 euroon.)

Rahayksiköiden kanssa käytetään ensisijaisesti miljoonasta lyhennettä milj. ja miljardista lyhennettä mrd. (milj. €, mrd. €). Nämä lyhenteet mahtuvat useimmiten myös taulukoihin ja kuvioihin. Jos tilaa kuitenkaan ei ole, voi miljoonan lyhentää myös isolla M-kirjaimella: M€ ja Me (joskus MEUR). Tuhannesta ei suositella käytettäväksi kirjainlyhennettä, siis ei ”t”, ”k”, ”tEUR” eikä ”kEUR”.

Miljoonat Miljardit
10 000 000 € 10 000 000 000 €
10 miljoonaa euroa 10 miljardia euroa
10 milj. € 10 mrd. €
10 milj. e 10 mrd. e
10 milj. EUR 10 mrd. EUR
10 M€ tai 10 Me (tai 10 MEUR)  

Tuhannet eurot voi tekstissä ja taulukoissa ilmaista esimerkiksi näin:

Hanke sai 21 000 euron suuruisen avustuksen, joka jaettiin eri kohteisiin seuraavasti:

Avustukset 1 000 euroina
Kyläyhteisö aktiiviseksi 5,8
Perinneruokapäivät 0,7
Leikkihanke 4,1