Missä ollaan, kun ollaan kartalla? Kielitoimiston sanakirjan mukaan kartta tarkoittaa mittakaavan mukaista, pelkistettyä ja selitettyä piirroskuvaa jostakin alueesta. Sanakirjassa mainitaan, että kartaksi voidaan kutsua myös muita kaavamaisia piirroksia (pöytäkartta, laukaisukartta) tai eräitä kuvastoja (sienikartta, värikartta). Lisäksi karttaa käytetään kuvallisesti: kartalla oleva tietää sijaintinsa, mutta kartalta pudonnut on eksyksissä.

Eihän se sujuvaa ollut, mutta pysyin kartalla ja löysin rastit. Kunnes sitten putosin kartalta ja pummasin kunnolla rastia 12.

Kun joku on kartalla, hän on selvillä tilanteesta ja vallitsevista oloista. Kartalta putoaminen taas tarkoittaa eksymistä myös kuvallisessa mielessä eli tilanteen hallinnan kadottamista.

Toki osa asioista meni vähän yli hilseen, mutta pääasiassa olin kartalla tapahtumista.

Oletko kartalla lapsesi kännykän käytöstä?

Pääministerin annettiin pudota kartalta Hornet-sotkussa.

Kuvitus: Ilmari Hakala.

Kartoitetaan mahdollisuuksia

Tilanne otetaan haltuun kartoittamalla. Vielä jokin aika sitten tällaista käyttöä pidettiin kielenhuollon näkökulmasta kartettavana, koska sen ajateltiin aiheuttavan sekaannuksia. Nykyisin kuvallinen kartoittaminen sopii myös yleiskieleen.

Seura kartoittaa mahdollisuuksia harjoitusolosuhteiden kehittämiseen.

Satakunnan Museo kartoittaa rakennuskulttuuria Raumalla.

Kartoittamaton alue edustaa tuntematonta tai tarkemmin tutkimatonta ilmiötä.

Homoseksuaalisuuden ja seksuaalisen toiseuden kuvaukset ovat olleet suomalaisessa kirjallisuudessa pitkään kartoittamaton alue.

Omakustanteiset elämäkerrat ovat kartoittamaton ja tutkimaton kenttä.

Tiekartta

Kartta voi edustaa myös suunnitelmaa tai hahmotelmaa. Silloin puhutaan tiekartasta (engl. road map), jolla kuvataan laajoja, pitkällä aikavälillä toteutettavia suunnitelmia. Tiekartan tarkoitus on viitoittaa reitti haluttuun päämäärään. Tunnetuin esimerkki tästä lienee vuodelta 2004 peräisin oleva YK:n, EU:n, Yhdysvaltojen ja Venäjän tiekartaksi nimetty rauhansuunnitelma, joka tähtäsi mm. Lähi-idän tilanteen rauhoittamiseen ja itsenäisen Palestiinan valtion perustamiseen.

Sittemmin tiekartaksi on kutsuttu monenlaisia suunnitelmia, niin että sanasta on tullut hallintotermi. Esimerkiksi Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on suunnitelma Suomelle tärkeistä tutkimuksen mahdollistavista rakenteista, kuten aineistoista ja tietoverkoista. Tasa-arvon tiekartassa taas luonnostellaan toimia tasa-arvon edistämiseksi ja kyberosaamisen tiekartassa hahmotellaan reittiä kyberturvallisuuden nykytilanteesta tulevaisuuden tavoitetilaan.

Siinä missä perinteistä tiekarttaa käyttelevä löytää vaikka Asikkalasta Alavudelle, on kuvailmauksena käytetyn tiekartan tarkoituksena tarjota pääsy ikävästä tai kohentamista vaativasta alkutilanteesta toivottuun lopputulokseen.