Pykälämerkkiä (§) käytetään lähinnä lakipykälien merkinnöissä ja vain numeroin ilmaistujen lukujen yhteydessä. Numeron ja pykälämerkin väliin tulee välilyönti. Yleiskielessä (esimerkiksi kokouspöytäkirjoissa) käytetään pykälien numeroinnissa järjestyslukuja. Lakikielessä sen sijaan on vakiintunut käytäntö jättää järjestysluvun piste pois.

6. § (lue: kuudes pykälä § 6 (lue: pykälä kuusi)
6. ja 7. §:ssä §:issä 6 ja 7
6. §:ään §:ään 6