Puhelinnumeroiden kirjoittamisesta on mahdoton antaa ohjetta, joka sopisi kaikkiin käyttäjien tarpeisiin. Numerosarjat ovat pitkiä, ja eri ihmisillä voi olla erilaisia muistisääntöjä tai tapoja hahmottaa ne. Yhden vakiintuneen käytännön noudattaminen kuitenkin helpottaa esimerkiksi käyntikortin tai lomakkeen suunnittelijan työtä. Joka tapauksessa on pidettävä mielessä se, että paras ilmaisukeino on havainnollisin, joten vakiintuneesta käytännöstäkin voi joissain tapauksissa harkiten poiketa, jos toisenlainen ryhmittelytapa on ymmärrettävyyden kannalta parempi.

Suomessa vakiintuneen tavan mukaan puhelinnumerot ryhmitellään yleensä kolmen tai neljän numeron ryhmiin. Kotimaan kaukoliikenteen suuntanumerot (toiselle telealueelle ohjaavat suuntanumerot) kirjoitetaan sulkeisiin, koska niitä ei tarvitse valita soitettaessa saman numerointialueen sisäisiä puheluja. Numerointialueita ovat telealueet, poikkeuksena Uudenmaan telealue, joka on jaettu kahteen numerointialueeseen. Näitä ohjeita noudatetaan myös muiden normaalin puhelinverkon päätelaitteiden (esimerkiksi telekopiolaitteiden) numeroiden kirjoittamisessa. Suomessa vakiintunut puhelinnumeroiden ryhmittely on seuraava:

(09) 1234
(019) 12 345 tai (019) 123 45
(03) 123 456
(02) 123 4567 tai (02) 1234 567
(08) 1234 5678

Kun suunta- tai tunnusnumero on kiinteä ja erottamaton (pakollisesti valittava) osa puhelinnumeroa (esim. matkaviestinverkkojen suuntanumeroissa ja palvelunumeroissa), se kirjoitetaan omaksi ryhmäkseen ja erotetaan muista numeroista välilyönnillä. Tunnusosan ja osoitenumeron välissä ei käytetä yhdysmerkkiä.

049 123 4567 (NMT-liittymä)
050 123 4567 (GSM-liittymä)¹
071 123 4567 (071-alkuinen valtakunnallinen siirrettävä puhelinnumero)
010 123 4567 (010-alkuinen valtakunnallinen yrityspuhelinnumero)
0800 123 4567 (maksuton palvelunumero)

Puhelinnumeron edessä voidaan käyttää selvennyksenä sanaa puhelin tai sen lyhennettä puh. (tai p.). Matkapuhelinnumeron edessä käytetään sanaa matkapuhelin tai lyhennettä matkapuh. (tai matkap.); mahdollista on käyttää myös liittymän lajin osoittavia lyhenteitä NMT ja GSM. Telekopionumeron edessä käytetään sanaa telekopio tai faksi (tai sen lyhennettä f.). Jos sanat esiintyvät rivin alussa esimerkiksi käyntikorteissa tai lomakkeissa, ne kirjoitetaan tavallisesti isolla alkukirjaimella. Niiden jälkeen ei tarvitse kirjoittaa kaksoispistettä.

Vaihteen numero ilmaistaan Suomessa usein numeron eteen merkityllä tähdellä. Selvennyksenä voi käyttää myös sanaa vaihde, jolloin tähteä ei välttämättä tarvita.

*(09) 12 345 (09) 12 345 (vaihde)

Kansainväliset puhelinnumerot

Kansainvälisen puhelinnumeron merkitsemistapa perustuu Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) telestandardointisektorin suositukseen E.123. Suositus koskee puhelinnumeroiden painattamista esimerkiksi käyntikortteihin ja lomakkeisiin. Kansainvälinen puhelinnumero esitetään muodossa

Telephone International +358 9 123 4567

Esimerkkejä:
+358 9 123 4567 (Uusimaa I:n telealueen puhelinverkon liittymä)
+358 14 123 4567 (Keski-Suomen telealueen puhelinverkon liittymä)
+358 50 123 4567 (matkapuhelinliittymä)
+358 10 234 5678 (010-alkuinen yrityspuhelinnumero)

+

 

kuvaa ulkomaantunnusta siinä maassa, josta soitetaan

358

 

Suomen maannumero

9, 14, 50, 10

 

numerointialueen, verkon tai järjestelmän tunnusnumerot ilman edeltävää 0:aa

123 4567

 

puhelinnumero ryhmiteltynä edellä esitettyjen

¹ Matkapuhelinliittymien tunnusnumeroita on muitakin kuin tässä mainitut.