Ilmauksen ”kuullun ymmärtämiskoe” asemesta suositetaan käytettäväksi termiä puheenymmärtämiskoe. Vastaava kirjalliseen tekstiin perustuva koe on tekstinymmärtämiskoe.