Kun annetaan tekohengitystä puhaltamalla ilmaa elvytettävän keuhkoihin, on kyseessä puhalluselvytys. Tämä ilmaus on sujuvampi kuin ”suusta–suuhun-tekohengitys”. Ulkoinen sydämenhieronta puolestaan on paineluelvytystä (eikä ”painantaelvytystä”). Tavallisesti tekohengitystä annettaessa puhaltaminen ja painelu vuorottelevat; tällaisesta elvytyksestä käytetään ilmausta puhallus-paineluelvytys.