Monet kielitoimiston puhelinneuvonnan kysyjät paheksuvat sanan prosenttiyksikkö käyttöä. He epäilevät kysymyksessä olevan vain prosentin hienostelumuoto. Mutta prosenttiyksikkö on eri asia kuin prosentti.

Prosentti (merkitään %) tarkoittaa ’sadasosaa eli sadannesta’: 5 on 5 % 100:sta. Aiemmin on usein käytetty ilmausta ”viisi sadalta” (= 5 %). Sanaa prosenttiyksikkö taas käytetään vertailtaessa keskenään prosenttilukuja. Esimerkit ehkä valaisevat asiaa parhaiten.

Jos korkoa on maksettu tähän asti 10 % ja se korotetaan 12 %:iin, on nousu näitä prosenttilukuja keskenään verrattaessa 2 yksikköä, siis 2 prosenttiyksikköä. Toisaalta voidaan laskea, kuinka suuri osuus tuo nousu on lähtömäärästä. Lukujen 12 ja 10 erotus on siis 2, ja kun lasketaan, montako sadasosaa ( = prosenttia) se on l0:stä, päädytään lukuun 20. Koron muutos on siis 20 prosenttia mutta 2 prosenttiyksikköä.

Prosenttiyksiköistä puhutaan usein vaalien yhteydessä. Jos puolue A on saanut edellisissä vaaleissa eduskuntaan 20 edustajaa, sen osuus koko eduskunnasta on 10 %. Jos puolue seuraavissa vaaleissa saa valtiopäiville 30 edustajaa, sen paikkojen määrä on 15 % koko eduskunnasta. Kun verrataan näiden eri valtiopäivien prosenttiosuuksia, huomataan, että puolue on lisännyt osuuttaan eduskunnassa 5 prosenttiyksikköä. Jos taas katsotaan, kuinka paljon puolueen edustajamäärä on lisääntynyt (20:stä 30:een), nähdään, että lisäys on 50 prosenttia.