Prosenttimerkkiä käytetään vain numeroin ilmaistujen lukujen yhteydessä. Luvun ja merkin väliin jätetään tyhjä väli. Lauseyhteyden vaatima sijapääte liitetään prosenttimerkkiin kaksoispisteen avulla (ks. Lue myös).

Hinta nousi 10 %.
Ensi vuonna on odotettavissa 11 %:n kasvu.

Prosenttimerkki yhdyssanoissa ja johdoksissa

Prosenttimerkkiä ei pitäisi käyttää yhdyssanojen osana, vaan tällöin mieluummin kirjoitetaan koko sana (paitsi taulukoissa yms., joissa on vähän tilaa.)

tilavuusprosentti (mieluummin kuin ”tilavuus-%, til.-%”)
alkoholiprosentti (mieluummin kuin ”alkoholi-%”)

Myös sana prosenttinen on paras kirjoittaa kokonaan. Lukusana ja sana prosenttinen tai sen johdos prosenttisesti muodostavat yhdyssanan, ja siksi niiden väliin tarvitaan yhdysmerkki.

15-prosenttinen liuos (ei: ”15-%:inen”, ”15 % liuos”).
Tavoite saavutettiin 85-prosenttisesti (ei: ”85-%:isesti”).

Prosenttiyksikkö

Prosenttiyksikkö on eri asia kuin prosentti. Prosentti on sadasosa: 5 % on 5 sadasosaa. Prosenttiyksikkö-sanaa käytetään vertailtaessa prosenttilukuja keskenään: jos korko on ollut tähän asti 10 prosenttia ja se korotetaan 12 %:iin, on koron muutos kaksi prosenttiyksikköä. Toisaalta voidaan laskea, kuinka suuri osuus tuo nousu on lähtömäärästä, jolloin saadaan tulokseksi 20 prosenttia. – Prosenttiyksikkö-sanalla ei ole omaa tunnusta tai lyhennettä (ei: ”%-yksikkö”).