Prosentti-sanan sisältäviä yhdyssanoja ei pitäisi lyhentää käyttäen prosentin merkkiä. Ei siis mielellään lyhenteitä %-yksikkö (%-yks.) tai tilavuus-% (til.-%). Niitä on kuitenkin joskus pakko käyttää esimerkiksi taulukoiden tilanahtauden vuoksi. Muita mahdollisia lyhenteitä ovat pros.yks. ja til.pros.

Sama koskee adjektiivimuotoa prosenttinen, jota usein yritetään ilmaista %-merkin avulla. Se on kuitenkin yksinkertaisinta ja selvintä kirjoittaa kokonaan. Kirjoitetaan siis 100-prosenttinen tai sataprosenttinen ja 70-prosenttinen, ei ”100-%:inen”, ”70-%:inen”, esimerkiksi 70-prosenttinen liuos, ei ”70 % liuos” tai ”70-% liuos”.