Promille (‰) on tuhannesosa; sen käyttöön pätevät samat ohjeet kuin %-merkkiin.

Alttius sairauteen on noin 4 ‰:lla väestöstä.