Pohjalainen pihapiiri peltojen keskellä.
Pohjalaistaloja pohjalaismaakunnassa. Kuva: Aarno Isomäki. Vastavalo.

Kysymys

Mitä tarkoitetaan pohjalaismaakunnilla, ja voiko nimityksen kirjoittaa isolla alkukirjaimella?

Vastaus

Ilmauksella pohjalaismaakunnat on viitattu julkisessa kielenkäytössä jonkin verran Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin. Sana on todennäköisesti otettu käyttöön siksi, että kolmen maakunnan nimen luetteleminen tekstissä tai esimerkiksi yhdistyksen nimen osana voi tuntua raskaalta. Useimmissa yhteyksissä selkein ja ymmärrettävin ratkaisu on silti mainita erikseen kaikki tarkoitetut maakunnat. Tämä johtuu siitä, että ilmaus pohjalaismaakunnat on monitulkintainen, koska sillä voitaisiin viitata myös Pohjois-Pohjanmaan alueeseen.

Jos tällaista ilmausta kuitenkin halutaan käyttää, se on parasta käsittää luonnehtivaksi yleissanaksi ja kirjoittaa pienellä alkukirjaimella. Vastaavasti kirjoitetaan myös esimerkiksi sellaiset sanat kuin pohjalaismurteet ja pohjalaistalot. Pienellä alkukirjaimella kirjoitettaisiin myös – jos tällaisia nimityksiä tarvittaisiin – esimerkiksi savolaismaakunnat ja karjalaismaakunnat. Ilmauksen pohjalaismaakunnat ei ole hyvä vakiintua julkishallinnon alueennimeksi, sillä se olisi monitulkintaisena ongelmallinen.