Miinusmerkkinä käytetään tavallisesti ajatusviivaa, mutta tarkoitusta varten on olemassa myös erillinen merkki. Yhteen- ja vähennyslaskua osoittavissa laskutoimituksissa plus- ja miinusmerkin molemmin puolin on väli. Arvosanaa sekä positiivista ja negatiivista lukua ilmaistaessa merkki on kiinni numerossa. Jos miinusmerkkiä tai ajatusviivaa ei voi käyttää, ne voi korvata yhdysmerkillä. Lisäksi on olemassa erillinen plus-miinusmerkki ±, jolla ilmaistaan, minkä lukuarvon verran tulos voi vaihdella annetusta luvusta. Tämän merkin voi korvata kirjoittamalla plus- ja yhdysmerkin vinoviivan molemmin puolin: +/-B.

2 + 3 = 5
5 – 3 = 2 (5 - 3 = 2)
Meriveden korkeus on +10 metriä.
Luvun 5 vastaluku on –5.
Kannatuslukujen virhemarginaali on ±2 % (+/-2 %).